Ga naar de inhoud

De bescherming van uw persoonsgegevens is van groot belang voor Circeaulair en wij behandelen deze met de grootst mogelijke zorgvuldigheid.

Circeaulair is de “verantwoordelijke” voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

Wij hebben een Privacybeleid opgesteld om u uit te leggen hoe Circeaulair met uw persoonsgegevens omgaat. Het privacybeleid is van toepassing op de persoonsgegevens die u verstrekt en die wij van u als natuurlijke persoon verwerken wanneer u onze website bezoekt.

Wanneer u op onze website surft

Behalve zoals uiteengezet in ons cookiebeleid, verwerken wij geen informatie over uw apparaat en over uw gebruik van onze website.

Wanneer u contact met ons opneemt via de website

Wij verwerken uw persoonsgegevens om uw verzoek te beantwoorden en te beheren (bv. verzoek om informatie, inschrijving op onze nieuwsbrief). Deze verwerking is gebaseerd op uw intrinsieke toestemming.

Websites van derden hebben hun eigen regels

Circeaulair kan links bevatten naar websites, applicaties, producten of diensten van derden en kan u de mogelijkheid bieden om op of via websites van derden te posten. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de praktijken van websites van derden beschikbaar gesteld of waarnaar wordt verwezen door onze website, of hun informatie of inhoud. Merk op dat wanneer u een link naar een andere website gebruikt, ons Privacybeleid niet langer van toepassing is. Uw navigeren en uw acties op een andere site, met inbegrip van die waarnaar wij verwijzen, zijn onderworpen aan de regels en het beleid die specifiek zijn voor die site. Bovendien bent u zelf verantwoordelijk voor alle inhoud die u besluit te plaatsen op of via een site van een derde partij.

Wat voor soort gegevens verzamelen wij?

 • Identiteitsgegevens die u verstrekt (naam, voornaam, e-mailadres, beroep, enz.);
 • Informatie in correspondentie, of geproduceerd tijdens vergaderingen met betrekking tot onze diensten: dit omvat correspondentie tussen ons per post of e-mail en eventuele vergaderingen en telefoongesprekken, evenals notities en gegevensinvoer;
 • Informatie met betrekking tot uw inschrijvingen op onze communicatie;
 • Als u een sollicitatie indient, kunt u ook aanvullende informatie verstrekken over uw academische en arbeidsgeschiedenis, kwalificaties, vaardigheden, referenties, uw burgerservicenummer, uw paspoort- of andere identiteitsdocumentgegevens, en alle andere soortgelijke informatie die u ons verstrekt.

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • Beheer van klanten (bijvoorbeeld: beheer van onze communicatie);
 • Personeelsbeheer;
 • Onderzoek en ontwikkeling. Dit kan het samenstellen van een profiel inhouden (voorbeeld: als u een potentiële gebruiker, arts of geïnteresseerde bent).

Hoe zorgen wij voor uw informatie?

Wij gebruiken passende technologische en operationele veiligheidsmaatregelen om uw informatie te beschermen tegen ongeoorloofde toegang of onwettig gebruik, zoals:

 • Het waarborgen van de fysieke en digitale beveiliging van onze apparatuur en toestellen door waar nodig gebruik te maken van passende wachtwoordbeveiliging en codering;
 • Het waarborgen van de fysieke beveiliging van onze kantoren, of andere locaties;
 • Het onderhouden van een gegevensbeschermingsbeleid voor, en het geven van gegevensbeschermingstraining aan onze werknemers; en
 • de toegang tot uw persoonsgegevens te beperken tot diegenen binnen het bedrijf die deze nodig hebben voor de uitvoering van hun werkzaamheden.

Hoe lang worden uw persoonlijke gegevens bewaard?

Uw persoonsgegevens worden bewaard zolang u contact met ons hebt en zolang deze wettelijk vereist zijn (tot 10 jaar na beëindiging van het contact) of om de door ons verleende dienst te waarborgen.

Worden uw persoonsgegevens doorgegeven buiten de Europese Economische Ruimte (EER)?

Wij kunnen uw persoonsgegevens doorgeven aan landen buiten de Europese Unie aangezien sommige van onze filialen, commerciële partners of verwerkers buiten de Europese Unie zijn gevestigd. Elke doorgifte buiten de Europese Unie is gebaseerd op passende waarborgen (adequaatheidsbesluit en/of standaardclausules inzake gegevensbescherming van de Europese Unie. U kunt contact met ons opnemen om meer informatie te verkrijgen over de passende waarborgen die wij voor deze doorgiften hebben genomen.

Welke rechten kunt u uitoefenen in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving?

 • Intrekking van uw toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens, voor zover de verwerking van uw persoonsgegevens aanvankelijk op uw toestemming was gebaseerd.
 • Het vragen van toegang tot, of enige correctie, verwijdering of beperking van uw persoonsgegevens.
 • Bezwaar te maken tegen elke verwerking voor direct marketing.
 • Bezwaar te maken tegen elke verwerking op basis van ons rechtmatig belang.
 • De overdraagbaarheid te vragen van uw persoonsgegevens die u aan ons hebt meegedeeld en die wij hebben verwerkt.
 • Een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit in de Europese lidstaat van uw gewone verblijfplaats, van uw werkplek of van de vermeende inbreuk op de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.

Heeft u nog vragen?

Als u vragen heeft over dit privacybeleid of de privacy bij Circeaulair kunt u contact opnemen met onze Data Protection Office:

Via e-mail op hello@circeaulair.be

U hebt ook het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit in de Europese lidstaat van uw gewone verblijfplaats, van uw werkplek of van de vermeende inbreuk op de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming:

In België is de toezichthoudende autoriteit:

Rue de la Presse 35 / Drukpersstraat 35
1000 Bruxelles / 1000 Brussel
Tel. +32 2 274 48 00
Fax +32 2 274 48 35

commission@privacycommission.be
http://www.privacycommission.be/