Ga naar de inhoud

We brengen eerst in kaart welke infrastructuur er aanwezig is in uw streek & welke infrastructuur er al dan niet moet voorzien worden. Afhankelijk van de situatie kan dit in enkele weken of maanden. Voor meer details kan je contact opnemen met ons.

Ja, met Circeaulair kan uw bedrijf volledig zelfvoorzienend zijn. Natuurlijk hangt dit af van uw specifieke eisen voor water, welke kwaliteit u wenst voor uw productieprocessen. Uiteraard kan u er nog steeds voor kiezen om verschillende waterbronnen te gebruiken en te combineren.

Ekopak maakt steeds gebruik van de meest innovatieve technieken op vlak van waterhergebruik. Van zodra er nieuwe technieken zijn, worden deze uitgebreid getest en toegepast.

Ekopak en Aquafin bieden de mogelijkheid om volledig over te schakelen naar duurzaam water. Zo kan je besparen op je drinkwaterverbruik of op het gebruik van zoetwaterbronnen die meer en meer onder druk komen te staan.

Net als bij jouw drinkwaterleverancier, is het tarief voor duurzaam water ook streekgebonden. Voor een concrete financiële inschatting, kan je best contact met ons opnemen.

Ekopak bouwt de waterzuiveringsunits op de percelen van Aquafin (bij de RWZI bij jou in de buurt). Het gezuiverde water wordt dan naar je bedrijf getransporteerd via een nieuw leidingnetwerk. Op jouw bedrijvensite komen er geen installaties, je hoeft je dus geen zorgen te maken over plaatsgebrek.

Het geproduceerde proceswater, gemaakt uit gezuiverd afvalwater van de RWZI, zal de minimum drinkwaternormen respecteren of zelfs beter zijn. Echter als er strengere waterkwaliteit vereisten zijn, kunnen we deze steeds bekomen door het water nog verder op te zuiveren op jouw bedrijventerrein. Hiervoor gaan we graag in gesprek.

De RWZI’s van Aquafin produceren dag en nacht 7/7 water dat opgezuiverd kan worden. Onze Ekopak waterzuiveringsinstallaties zullen dus steeds gevoed worden waardoor er geen probleem zal zijn naar waterbeschikbaarheid, ‘s nachts of in het weekend.

Bij Circeaulair wordt er een apart leidingnetwerk aangelegd, er is dus geen invloed op de watervoorziening van privé woningen.

Circeaulair is een samenwerking tussen Ekopak, Aquafin en EPICo².

  • Ekopak heeft de modernste technieken voor waterhergebruik in de vingers en biedt bedrijven industriële waterbehandelingsoplossingen aan. Die oplossingen leggen de nadruk op duurzaamheid én bieden je een constante toegang tot water van consistente kwaliteit.
  • Aquafin staat garant voor een doorgedreven zuivering van het huishoudelijk afvalwater en brengt het gerecycleerd proceswater tot bij jou.
  • Infrastructuurfonds EPICo² investeert mee in de infrastructuur van dit project.

 

Aquafin en EPICo² bouwen samen het  leidingnetwerk. Ekopak staat in voor de bouw van de installatie.

Voor de leidingen die worden aangelegd worden de nodige vergunningen aangevraagd door Aquafin. De installaties van Ekopak worden gebouwd op het domein van Aquafin (lokale RWZI’s). Uw bedrijf hoeft zich dus geen zorgen te maken over vergunningsaanvragen.

De installaties van Ekopak worden gebouwd op het domein van Aquafin (lokale RWZI’s). De gemeente speelt dus maar een beperkte rol hierin. Om het traject van het distributienetwerk te bepalen, treden we in nauw gesprek met het lokale gemeentebestuur en andere betrokken instanties.