Ga naar de inhoud

Waarom en hoe afvalwater van bedrijven recycleren?

Als bedrijf of bedrijventerrein draag je een grote verantwoordelijkheid tegenover medewerkers, stakeholders, buurtbewoners en al wie begaan is met onze planeet.

Hoe kan je een negatieve impact op het milieu verminderen? We worden geconfronteerd met steeds frequentere perioden van extreme droogte. De gevolgen daarvan voor onze samenleving zijn enorm.

Water besparen is niet genoeg

Waarschijnlijk gaat je bedrijf of bedrijventerrein al bewuster om met water. Maar veel van die inspanningen hebben zich tot nu toe bijna uitsluitend geconcentreerd op projecten om water te besparen. Dat is goed, maar niet genoeg. Maar waarom?

Méér dan water besparen alleen

Een decentrale waterbron biedt een meer omvattende oplossing dan alleen ‘water besparen’. Je bedrijf …

koppelt zich voor proceswater los van het reguliere waternetwerk
start een circulair gebruik door afvalwater te herwaarderen en te recycleren
legt minder stress op zoetwaterbronnen
minimaliseert zijn ecologische voetafdruk
vangt onderbrekingen van watertoevoer moeiteloos op
wordt veel minder kwetsbaar voor periodes van waterschaarste
Heeft lagere operationele kosten
creëert een betere ‘fit for purpose’ tussen het gerecycleerd proceswater en de productieprocessen

Bedrijven hebben nog altijd veel water nodig

Een bedrijf kan water nodig hebben om heel wat andere redenen dan het standaard sanitair gebruik, dat uiteraard al grootschaliger is dan dat van bijvoorbeeld een gezin. Fabrieken en industriële installaties gebruiken doorgaans veel meer water in hun processen of als ingrediënt in hun product.

Bedrijven hebben voortdurend water nodig

Een korte onderbreking in de wateraanvoer via de waterleiding? Je bedrijf – en de sanitaire voorziening – overleeft het wel. Heeft de onderbreking ook impact op de productieprocessen? Dan kan er tijdverlies optreden. Productiestops zijn uit den boze. Maar de onderbreking kan ook een ernstig veiligheidsrisico veroorzaken voor je medewerkers en de consumenten van je eindproduct.

Naar een decentrale waterbron

Het is slimmer, veiliger en ecologischer om te stoppen met het gebruik en de verspilling van drinkwater. Hoe doe je dat? Door over te stappen op alternatieve bronnen zoals afvalwater, regenwater en oppervlaktewater. We spreken dan over een ‘decentrale waterbron’: je bedrijf is niet meer volledig afhankelijk van één waterleverancier.

Afvalwater hergebruiken

Wil je bedrijf daar echt werk van maken? Effluent van een RWZI is nog steeds een waardevolle waterbron met een betere kwaliteit dan sommige andere bronnen. Circeaulair maakt het mogelijk om de kringloop sneller te sluiten en dit effluent op te werken tot waardevol proceswater. Dit op een manier die zowel ecologisch, productietechnisch als financieel voordeliger is.

Hoe gaan we afvalwater hergebruiken?

Circeaulair is een project dat Ekopak, Aquafin en PMV samen aanbieden aan bedrijven en bedrijventerreinen:

  • Ekopak heeft de modernste technieken voor waterhergebruik in de vingers en biedt bedrijven industriële waterbehandelingsoplossingen aan. Die oplossingen leggen de nadruk op duurzaamheid én bieden je een constante toegang tot water van consistente kwaliteit.
  • Aquafin staat garant voor een doorgedreven zuivering van het huishoudelijk afvalwater en brengt het gerecycleerd proceswater tot bij jou.
  • Infrastructuurfonds EPICo² investeert mee in de infrastructuur van dit project.

Met Circeaulair gaat je bedrijf of bedrijvenpark voluit voor zelfstandige watervoorziening. Je bent veel minder afhankelijk van de drinkwaterleverancier en behoudt in alle omstandigheden proceswater voor je productieactiviteiten. Daarnaast biedt Circeaulair ook een oplossing voor het afvoeren en zuiveren van het afvalwater van de aangesloten bedrijven zelf.

Hoe gaan we het je makkelijk maken?

Zorgeloze installatie

Je bedrijf hoeft zich geen zorgen te maken over de bouw van een hergebruiksinstallatie. Circeaulair zorgt voor de nodige infrastructuur en brengt het gerecycleerde proceswater tot bij de bedrijven. Ekopak zal de hergebruiksinstallatie bij de RWZI van Aquafin in jouw regio bouwen en uitbaten. Van hieruit wordt een nieuw leidingnetwerk naar je bedrijf aangelegd die de aanvoer van het gerecycleerd proceswater verzekerd.

Pay by the drop

Hoe kan je als bedrijf of bedrijventerrein een goede inschatting maken van wat je gaat betalen voor gerecycleerd proceswater? Dit kan via het ‘pay by the drop’ systeem. Hierbij betaal je een bedrag per afgenomen kubieke meter water.

All-in-one service

Bij Circeaulair krijg je een allesomvattende oplossing. Het ontwerp, de bouw, exploitatie en onderhoud van de waterbehandelingsinstallatie ligt volledig in de handen van Aquafin en Ekopak. Dat garandeert je een optimale zekerheid over de waterkwaliteit en continuïteit die nodig is voor je productie.