Ga naar de inhoud

De Vlaamse Regering deed in februari 2022 een projectoproep om hergebruik van water bij ondernemingen te stimuleren. Veel van het gezuiverde riool­water belandt vandaag in water­lopen en stroomt weg. De Vlaamse regering bood daarom 11 miljoen euro aan subsidies voor ­bedrijven die daar verandering willen in brengen. De investering kadert in de Blue Deal, een programma dat de Vlaamse Regering lanceerde in de strijd tegen waterschaarste en droogte. Het programma bevat meer dan 70 acties en 400 projecten.

Circeaulair is ook één van de geselecteerde investeringsprojecten en haalt een subsidie kaderend in de “Blue Deal Circulair Water hergebruik effluent rioolwaterzuiveringsinstallaties” van 2,6 miljoen euro op.

Dit initiatief kadert binnen een programma van de Vlaamse Milieumaatschappij dat deel uitmaakt van de Blue Deal. De Blue Deal is een programma dat de Vlaamse Regering lanceerde in de strijd tegenwaterschaarste en droogte. Het programma bevat meer dan 70 acties en 400 projecten. Met de Blue Deal slaat Vlaanderen de weg in van minder verharding, meer vernatting en maximaal circulair watergebruik.