Ga naar de inhoud

Een gigantische stimulus en stap voorwaarts betreffende het hergebruik van afvalwater voor de industrie en in het bestrijden van de waterschaarste.

Circeaulair® is een samenwerking tussen Ekopak, Aquafin en EPICo². Dit uniek concept zal bedrijven en bedrijvenparken van circulair water voorzien. Circeaulair streeft naar een jaarlijkse afname van 25 miljard liter circulair water, het equivalent van het waterverbruik van 640,000 personen.

Circeaulair biedt een decentrale circulaire wateroplossing aan: het model van de toekomst om de strijd tegen de waterschaarste aan te gaan. Na het project Waterkracht, gaat het om de tweede grote publiek-private samenwerking tussen Ekopak en Aquafin. Concreet zal het effluent (of gezuiverd afvalwater) dat van de rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI) van Aquafin komt, worden omgezet tot proceswater voor de industrie. Dit gebeurt via een waterbehandelingsinstallatie die Ekopak bij de RWZI van Aquafin zal plaatsen. Van hieruit zal een nieuw leidingnetwerk worden aangelegd dat het proceswater rechtstreeks naar het bedrijf of bedrijvenpark transporteert. Dit leidingnetwerk zal de aanvoer van het gerecycleerd proceswater verzekeren.

De droogte van afgelopen zomers heeft de grondwaterstanden enorm doen dalen. Hierdoor neemt de druk op drinkwater toe en ontstaat een risico voor de leveringszekerheid van water. Door nu actie te ondernemen en circulair water aan te bieden aan de industrie, stelt Circeaulair bedrijven in staat om zich te wapenen voor de toekomst.

Circeaulair schiet fors uit de startblokken: Ieper en Harelbeke bijten de spits af, met reeds vijf deelnemende bedrijven.

Ieper en Harelbeke zijn de eerste steden waar Circeaulair van start gaat. Reeds vijf bedrijven, waaronder McBride, De Brabandere en Lano, hebben inmiddels een intentieverklaring (Letter of Intent) ondertekend.  

Gezuiverd afvalwater is immers een prima bron voor verschillende industriële toepassingen. Dankzij Circeaulair kunnen bedrijven of bedrijvenparken aanzienlijk bijdragen aan een circulair watergebruik en zo hun ecologische- en watervoetafdruk reduceren. Daarnaast biedt Circeaulair ook een oplossing voor het afvoeren en zuiveren van het afvalwater van de aangesloten bedrijven zelf.

Het blijft niet enkel bij bovenvermelde steden, Circeaulair kan makkelijk en efficiënt uitgerold worden naar andere steden in Vlaanderen en daarbuiten. Andere regio’s worden momenteel in kaart gebracht. Circeaulair streeft naar een jaarlijkse afname van 25 miljard liter circulair water. Het is een belangrijke stap in de strijd tegen de waterschaarste en droogte.

Circeaulair is een joint-venture tussen Ekopak en infrastructuurfonds EPICo2, met Aquafin als partner. Als alles volgens planning verloopt, zullen vanaf januari 2024 de eerste afnemende bedrijven gebruik kunnen maken van het duurzaam water.

“De klimaatverandering zet ons watersysteem onder druk, dat werd voorbije zomer nog maar eens duidelijk. Met de Blue Deal maken we werk van structurele oplossingen om de droogteproblematiek tegen te gaan. Elke druppel telt. En dankzij innovatieve projecten als Circeaulair telt elke druppel zelfs twee keer of meer. Projecten als deze tekenen het watersysteem van de toekomst mee uit en kunnen bijgevolg op Vlaanderen rekenen”.

Zuhal Demir, Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme


Pieter Loose, CEO Ekopak: “Met Circeaulair geven we bedrijven de mogelijkheid om volledig over te stappen naar duurzaam, circulair water. Samen stomen we bedrijven klaar voor de toekomst en zorgen we ervoor dat ze veel minder kwetsbaar zijn in periodes van waterschaarste. De belangstelling voor dit project is groot en we zijn vereerd dat de Vlaamse Regering initiatieven zoals Circeaulair steunt.”

Marjolein Weemaes, directeur Business Development en Innovatie bij Aquafin: “Gezuiverd afvalwater is een prima alternatieve waterbron en is beschikbaar over heel Vlaanderen. We stimuleren dan ook alle hergebruikprojecten en zetten graag mee onze schouders onder projecten als Circeaulair. We staan open voor iedereen die een initiatief wil lanceren om een hergebruikproject met RWZI-effluent op te starten, op voorwaarde dat het hergebruik niet tot ecologische schade leidt, bijvoorbeeld in de waterloop waarin we het effluent lozen.”

Geert Jacobs, EPICo2: “Projecten die bijdragen tot het succesvol doorzetten van de transitie naar een circulaire economie in Vlaanderen, moeten daarvoor financiering kunnen vinden. Met onze investering willen we een oplossing bieden voor één van de grootste uitdagingen op dat vlak, namelijk het hergebruik van water.”


Subsidie in kader van Blue Deal

De Vlaamse Regering deed in februari 2022 een projectoproep om hergebruik van water bij ondernemingen te stimuleren. Veel van het gezuiverde riool­water belandt vandaag in water­lopen en stroomt weg. De Vlaamse regering bood daarom 11 miljoen euro aan subsidies voor ­bedrijven die daar verandering willen in brengen. De investering kadert in de Blue Deal, een programma dat de Vlaamse Regering lanceerde in de strijd tegen waterschaarste en droogte. Het programma bevat meer dan 70 acties en 400 projecten.

Circeaulair is ook één van de geselecteerde investeringsprojecten en haalt een subsidie kaderend in de “Blue Deal Circulair Water hergebruik effluent rioolwaterzuiveringsinstallaties” van 2,6 miljoen euro op.

Dit initiatief kadert binnen een programma van de Vlaamse Milieumaatschappij dat deel uitmaakt van de Blue Deal. De Blue Deal is een programma dat de Vlaamse Regering lanceerde in de strijd tegenwaterschaarste en droogte. Het programma bevat meer dan 70 acties en 400 projecten. Met de Blue Deal slaat Vlaanderen de weg in van minder verharding, meer vernatting en maximaal circulair watergebruik.


Over Ekopak

Ekopak is een ESG-gedreven onderneming die circulaire wateroplossingen op de markt brengt. De oplossingen van Ekopak bieden industriële klanten de mogelijkheid om hun waterverbruik uit het openbare net op een duurzame, betrouwbare en rendabele manier significant te verlagen. Ekopak focust daarbij op een optimalisatie van het watergebruik met behulp van containerwaterzuiveringsunits die netonafhankelijke waterbronnen zoals regen-, oppervlakte- en/of afvalwater omzetten in zuiverder water dat in de industriële processen van de klant kan worden gebruikt en hergebruikt.

De aandelen van Ekopak zijn genoteerd op Euronext Brussels (ticker EKOP).

Meer info: www.ekopaksustainablewater.com

Over Aquafin

Aquafin is in Vlaanderen verantwoordelijk voor de financiering, uitbouw en exploitatie van de bovengemeentelijke infrastructuur voor rioolwaterzuivering. Het bedrijf zuivert afvalwater zodat beken en rivieren weer proper worden én brengt water in harmonie met de leefomgeving. Aquafin wil zijn doelstellingen op een maatschappelijk verantwoorde manier realiseren. We staan daarom open voor alle initiatieven die het duurzaam hergebruik van gezuiverd afvalwater verkennen. Meer info: www.aquafin.be

Over EPICo2

EPICo2 (European Projects Investment Company) is een infrastructuurfonds uit de Benelux dat investeert in maatschappelijk relevante infrastructuurprojecten. EPICo2, met de Vlaamse investeringsmaatschappij PMV als investeerder, investeert in de ontwikkelings-, bouw- en exploitatiefase van infrastructuurprojecten en -bedrijven in de Benelux of elders in Europa. Het focust daarbij op maatschappelijk relevante thema’s als energietransitie, digitale transformatie en duurzame mobiliteit en transport. De beleggingsstrategie van EPICo2 is gericht op het bieden van duurzame groeiperspectieven voor zowel beleggers als de samenleving. Meer info: www.epicofund.eu

Contact

hello@circeaulair.be