Ga naar de inhoud

20 juli 2022

Eén op zes van de watergevoelige kmo’s heeft geen noodplan om watertekorten op te vangen. Bij watertekort en overheidsbeperkingen op drinkwatergebruik komt een kwart van de bedrijven in de problemen als die situatie niet beperkt blijft tot enkele dagen. Eén op twintig zegt dat de ondernemingsactiviteiten dan stopgezet moeten worden. Dat blijkt uit een bevraging die UNIZO voerde bij 380 bedrijven. UNIZO wil dat watergevoelige kmo’s prioriteit krijgen in het afwegingskader watergebruik. Ook moet verder worden ingezet op sensibilisering en dient het juridisch kader voor circulair gebruik van water te worden versoepeld.

Bij hoge temperaturen heeft ook Vlaanderen snel te lijden onder droogte. UNIZO voerde een ledenbevraging om de impact van eventueel watertekort in kaart te brengen. Er werd enkel gepeild bij bedrijven waar water een rol speelt in de bedrijfsvoering.  

57% van de bevraagden gebruikt drinkwater omwille van hygiënevereisten, voor 23% is water noodzakelijk in het productieproces of de dienstverlening, 17% gebruikt drinkwater omwille van voedselveiligheid en bij 7% is water vereist voor koeling, bijvoorbeeld voor machines.

Geen plan B

Een op zes van de bedrijven (16%)  heeft geen B-plan of noodplan om eventuele watertekorten op te vangen, hoewel ze zelf stellen dat water belangrijk is voor de onderneming. 71% heeft geen noodplan omdat ze niet geloven dat het nodig is. Een minderheid (8%) heeft een B-plan in de vorm van deels of geheel overschakelen op alternatieve waterbronnen en 6% kan preventieve maatregelen nemen.

Bij overheidsbeperkingen op drinkwatergebruik komt een kwart van de kmo’s in de problemen. 6% zegt de bedrijfsactiviteiten te moeten stopzetten. Nog eens 6% zou zeer nadelige gevolgen ondervinden met omzetverlies van meer dan 50%.  14% ondervindt problemen maar ziet schaarste  beheersbaar als het tekort beperkt blijft tot enkele dagen. De rest (circa 74%) voorziet weinig of geen gevolgen.

Bij langdurige droogte en dreigende waterschaarste zullen overheden maatregelen nemen die het watergebruik moeten inperken. Hiervoor is het afwegingskader prioritair watergebruik tijdens droogte en waterschaarste ontwikkeld, met wetenschappelijk onderbouwde maatregelen om de gevolgen zoveel als mogelijk te beperken.

Water nodig voor bedrijfsvoering

UNIZO vraagt dat lokale ondernemingen worden vrijgesteld van verregaande waterbeperkende maatregelen wanneer (drink)water noodzakelijk en onvermijdelijk is voor de normale bedrijfsvoering.

Danny Van Assche, gedelegeerd bestuurder UNIZO:  “Veel kmo’s hebben water nodig als grondstof, om hygiëneredenen, in het productieproces of dienstverlening, of omwille van (voedsel)veiligheid en/of gezondheid. We moeten vermijden dat watergevoelige bedrijven die reeds kampen met stijgende energie-, grondstof- en loonkosten, gedwongen worden om op een lager toerental te draaien door ingrijpende waterbeperkende maatregelen.  Bij toepassing van het afwegingskader voor prioritair watergebruik moeten deze watergevoelige kmo’s daarom de nodige prioriteit krijgen.”

Extra ondersteuning

UNIZO pleit ervoor om wateraudits bij bedrijven verder te ondersteunen en aan te moedigen zodat ze meer toegankelijk worden voor kmo’s. Ook de aanleg van waterbufferbekkens verdient verdere financiële ondersteuning. Daarnaast is er volgens de ondernemersorganisatie nood aan een meer flexibele regelgeving om het circulair gebruik van water te boosten. Bedrijven die water willen uitwisselen of gezuiverd water hergebruiken, eventueel van nabijgelegen bedrijven, botsen vaak op juridische obstakels en  procedures.

Ontharding en kernversterking

UNIZO vraagt de overheid om verder te gaan op de ingeslagen weg door te blijven investeren in onthardingsprojecten die toelaten dat er weer meer regenwater in de bodem infiltreert. De Vlaamse Regering investeert bijna 10 miljoen euro in groenblauwe dooraderingsprojecten die dit jaar opgestart werden. Initiatiefnemende steden en gemeenten worden ondersteund via subsidies én projectbegeleiding om beton, asfalt of gebouwen te verwijderen en de vrijgekomen ruimte kwalitatief in te richten als groenblauwe aders. Dat moet leiden tot effectieve ontharding en meer waterinfiltratie.  Kennisopbouw en opgedane ervaring moeten perspectieven bieden voor de toekomst.

Op langere termijn moet er gewerkt worden aan structurele oplossingen die kaderen binnen de visie van de bouwshift waarbij bijkomende verharding de uitzondering wordt. Er moet maximaal ingezet worden op kernversterking (winkelshift) met als logisch gevolg het vrijwaren van de open ruimte en meer mogelijkheden voor natuurlijke waterberging.

Bronvermelding:
UNIZO: Kwart watergevoelige kmo’s in problemen bij waterschaarste
. (z.d.). UNIZO. Geraadpleegd op 22 september 2022, van https://www.unizo.be/nieuws-pers/unizo-kwart-watergevoelige-kmos-problemen-bij-waterschaarste

Meer weten over Circeaulair? Contacteer ons voor meer informatie!